Kedves Szülők, kedves Gyerekek!

Isten hozott benneteket iskolánk honlapján. Ha itt jársz, nem lehet véletlen, hiszen véletlenek egyébként sincsenek.  Talán megkönnyíti a kommunikációt, ha bemutatkozom, mielőtt bármiről is tájékoztatást nyújtanék.

Szabó Natália vagyok, iskolánk intézményi lelkésze.

Mit jelent az, hogy egyházi iskola? Intézményi lelkész? Kötelező hittanóra? Lelki élet?

Iskolánk, egyházi iskola:

Ez többek között azt jelenti, hogy a Kocsi Református Egyházközség az intézményünk fenntartója, valamint, hogy iskolánkban nincs erkölcstan oktatás, de a hittanórák alkalmával minden etikus magatartás (is) elsajátítható. Ebben az iskolában arra van lehetőség, hogy a katolikus, vagy református hitelvek alapján, valamelyik felekezet hittanóráját választhasd.

 Van több olyan alkalmunk, programunk is, mely az egyházi rendtartás szerint beépült iskolánk programjai közé. (Húsvéti, Karácsonyi, Pünkösdi istentiszteletek, Konfirmáció, Nagyhét, Advent stb.)

Nem létezhetünk anélkül, hogy tudomásul vennénk, Isten létezik, és mi szeretnénk Róla minél többet „megsejteni”.

Kötelező hittanóra:

Ez az óra valóban kötelező. A katolikus, vagy református hittanóra közül kell választani, utána pedig hetente két órád lesz, az adott felekezet órája szerint. Ezek az órák egyáltalán nem csupán tan-órák. Ez az az óra, amikor sor kerülhet, sok olyan téma, kérdés, érzelem megbeszélésére, melyre más órákon nincs lehetőség. Hit-tan: mégis azt gondolom, hogy a hit-et nem lehet tanítani. Ha egy hívő családban élsz, nagy előnyben vagy. Hiszen hívő emberek vesznek körül, akiknek a magatartásán is megmutatkozik, hogy Isten gyermekei. Ha nem hívő családba születünk, természetesen akkor is van lehetőségünk, Istenhez tartozni, Isten gyermekévé válni, formálódni, de akkor sem csupán a hit-tanulása vezet oda. Én azt vallom, és azt próbálom esendő emberként gyakorolni, hogy a gyermekek elé éljek, egy olyan fajta életet, magatartást, hozzáállást, ami megmutatja, mennyire jó Istenünkhöz tartozni. A hit-tanórákon sok-sok bibliai történetet megismerünk, melyek alapján útmutatást kapunk egy másfajta életre, mint ami mostanában sokunkat körülvesz. Beszélgetünk, megpróbálunk nem teljesítmény-orientáltan gondolkozni, s megosztani egymással ügyes-bajos dolgainkat.

Intézményi lelkész:

Sokan sokféle jelzőt használnak rám, mint intézményi lelkészre. Itt szeretném elmondani, hogy az „intézményi” szó, alapvetően egy elvetendő szó számomra, ha lelkiségről beszélek. Maradjunk a „lelkész” szónál. Az iskolában töltött időm nagy részét, az órák teszik ki, amikor van lehetőség gyermekeink életébe belelátni, velük beszélgetni, őket meghallgatni, Jézusunkat megismerni, Istenünkhöz imádkozni.

De a legjobb, hogy ezen kívül is vannak olyan „rejtett” órák, amikor egy-egy gyermekkel, szülővel, kollégával személyes beszélgetésekre kerülhet sor, egy kedves, csendes, meghitt légkörben.

Egy-egy ilyen beszélgetés alkalmával helye van a könnycseppeknek, a nevetésnek, az őszinte megnyílásnak, az imádságnak. Ezeket a pillanatokat szeretem a legjobban. Amikor Isten gyermekeiként tekintünk egymásra. Nincs felnőtt, vagy gyermek, alá és fölé rendeltség. Csak a testvéri szeretet.  

Lelki élet:

A lelki élet, ami mindezeket összefogja, s ezzel együtt egy másfajta légkört teremt, mint ami általában a világi iskolákban van. Minden hétfőn van egy hétkezdő áhítatunk, melyet a református templomban tartunk reggel 7.30-tól, és minden héten csütörtökön, van egy hétközi áhítatunk az alsósok számára az iskola épületében reggel 8.40-től.

Mindemellett megragadunk minden olyan évközi, és ünnepi alkalmat, amikor lehetőségünk van hitünk megerősítésére, elmélyítésére.                                    

Iskolánk vezérigéje:

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.” 1Kor.16,14

Igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni annak érdekében, hogy minden cselekedetünkben, eleget tegyünk, ennek a számunkra nagyon fontos Igének!

Isten gazdag áldását kívánva:
 Szabó Natália