LELKIPÁSZTORI BEMUTATKOZÁS ÉS KÖSZÖNTŐ

 

Áldás békesség!

 

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves olvasót! Nagy Péterné Hetyei Mónika a 2022/2023-as tanévtől kezdődően a Kocsi Vince Imre Református Általános Iskola intézményi lelkipásztora és református hittan oktatója vagyok. Családommal 2022. nyarán költöztünk Kocsra, a Kocsi Református Egyházközség presbitériumának meghívására. Tanulmányaimat a Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán teológus- lelkipásztor szakon végeztem el 2012-ben, majd a gyermekeink születése után 2021-ben diplomáztam, mint középiskolai hittanár nevelő.

Jelenleg a három kisgyermekünk melletti szolgálat mellett tanítok, lelkigondozás végzek, illetve a lelki élet megszervezésén munkálkodom itt a Vince Imre Református Általános Iskolában és jóval kevesebb óraszámban a Tatai Református Gimnáziumban.

 

Célom, hogy a gyermekek a Bibliai történeteken, az áhítatokon, de a beszélgetéseken és játékokon keresztül is megtapasztalják, illetve reménységem szerint egyszer majd meg is éljék, hogy Isten egy személyes Isten. Ő nem akarja magára hagyni ezt a világot és benne minket sem. Ő naponként kínálja nekünk, a Vele való kapcsolatfelvételt, útmutatást, bátorítást, megerősítést és kegyelmet, csupán „csak” azért, mert szeret!

Tudom, hogy már- már elcsépelt mondata a Szentírásnak az az igevers, amelyet János evangéliuma 3. részében olvashatunk, de hiszem és vallom, hogy ennek megélése a legtökéletesebb mankó a mindennapokban.

Most ezzel az igeverssel és áldás kívánva köszönöm meg a kedves Olvasó figyelmét, különösképpen azokra nézve, akiknek a gyermekeit taníthatom is, mert miközben nagy felelősség és feladat ma gyermekeket nevelni, ugyanakkor hiszem, hogy áldás rejlik benne/ bennük, amelytől jobb lehet a világunk, az a világ és élet, amelynek értékét Isten határozta meg, akkor amikor elküldte közénk az Ő Egyszülött Fiát,

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!” (János 3:16)

 

Tisztelettel:

Nagy Péterné

error: Másolás nem engedélyezett!